Suppervisor Bùi Đăng Ninh

Supervior-Dang-ninh

Kinh nghiệm

  • 5 năm trong nghề
  • Học Nutriton Fitness
  • Fundamentals Of Designing Resistance Training Programs
  • Strength Training Program Design
  • Fundamental Of Human Nutrition
  • Anxiety Awareness & Stress Management Coaching
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *