Personal Trainer Phương Thảo

Personal-Trainer-Phuong-thao

Kinh nghiệm

  • 2016 thi đấu điền kinh sức bền cấp tỉnh bắc giang
  • 2017-2019 thi điền kinh và đạp xe cấp huyện
  • 2019-2022 3 năm kinh nghiệm tập luyện bộ môn GYM, GYM Traning và Functional Body Weight

Thành tích cá nhân

  • 3 năm kinh nghiệm tập luyện bộ môn GYM
  • 2016 -2019 tham gia thi đấu điền kinh cấp huyện – tỉnh Bắc Giang
  • Hoàn thành khoá đào tạo thể lực
  • Du lịch mạo hiểm
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *