Opening Times:

5.30 AM - 09.30 PM

Hotline:

084 917 6666

nguyen-thao-linh

Junior Pilates Instructor Nguyễn Thảo Linh

Junior Pilates Instructor Nguyễn Thảo Linh KINH NGHIỆM – 5 năm kinh nghiệm tập luyện – 2 năm kinh nghiệm giảng dạy – 1 năm kinh nghiệm phục hồi trị liệu chấn thương thể thao THÀNH TÍCH CÁ NHÂN – 1000H tập luyện Pilates – Chuyên trị liệu phục hồi bệnh lý – Chứng chỉ …

Đọc thêm Junior Pilates Instructor Nguyễn Thảo Linh

Đăng ký trải nghiệm miễn phí